Systémy pro zdravotnictví

V oblasti zdravotnictví máme mnohaleté zkušenosti. Ty jsme získali především vývojem a údržbou podstatné části informačního systému Všeobecné zdravotní pojišťovny. Kromě samotného vývoje aplikací spolupracujeme také na specifikacích změn informačního systému na základě vydávání nových zákonů a vyhlášek a poskytujeme plnou podporu jeho uživatelům.

Naše zkušenosti můžeme uplatnit v celém oboru zdravotnictví, od soukromých lékařů přes zdravotnická zařízení, sdružení, polikliniky až po zdravotní pojišťovny nebo jiné subjekty.

Disponujeme především výbornou znalostí zdravotních dat, jejich analýzou, zpracováním a vyhodnocováním. To zahrnuje především tyto oblasti:

  • vzájemné předávání dat mezi zdravotnickými subjekty a zdravotními pojišťovnami, formáty předávaných dat, způsoby komunikace a komunikační kanály, zpracování informací o poskytnuté péči a dalších informací
  • kontroly těchto dat, zahrnující vstupní formální kontroly a validační systémy
  • revize a likvidace dat, systémy evidence a povolování výjimek
  • oceňování
  • financování zdravotnických subjektů včetně DRG, regulace, vyhodnocování vyhlášek MZ a jejich dopad na systémy financování a regulační mechanismy
  • vyhodnocování dat, statistiky, reporting, výstupy pro CMU a MZ
Systémy pro zdravotnictví

Dalšími oblastmi se kterými máme rozsáhlé zkušenosti a které jsou úzce svázány s provozem výše uvedených částí jsou:

Součástí naší práce je také vzájemná integrace všech uvedených částí informačního systému a integrace s dalšími částmi a systémy.

Kromě zdravotního pojištění máme také bohaté zkušenosti v oblastech cestovního a smluvního pojištění.